Gallery โครงการในประเทศ

ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและเปี่ยมด้วยประสบการณ์ รวมถึงความซื่อสัตย์และความมุ่งมั่น บริษัทฯ จึงเป็นที่ไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับของบริษัทต่างๆ และองค์กรชั้นนำของประเทศ อาทิ ปตท , Esso , บางจาก , Chevron , ธนาคารกรุงเทพ และอีกหลายหลายโครงการ

Read more

Gallery โครงการต่างประเทศ

ด้วยความซื่อสัตย์และความมุ่งมั่น พร้อมกับประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี บริษัทฯ จึงเป็นที่ไว้วางใจ จากองค์กรชั้นนำต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในโครงการต่างๆ ที่ประเทศลาว รวมถึงประเทศกัมพูชา เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การขยายฐานไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน และการก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Read more

กิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมทั่วไปของบริษัทฯ และการมีส่วนร่วมต่อสังคม

 

Read more

Native Compatibility

Joomla! 3.x fully support

 

Who's Online

We have 56 guests and no members online

.

.

.

JSN Mico template designed by JoomlaShine.com