Welcome to New Star International Homepage

     บริษัท นิวสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2536 โดยดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างประเภทต่างๆ งานปรับปรุงอาคาร งานซ่อมบำรุง งานโยธา งานสถาปัตย์ งานระบบดับเพลิง งานเครื่องกล งานอินสทรูเม้นท์ งานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาล สำหรับอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม คลังน้ำมัน สถานีบริการน้ำมัน และอื่นๆ

     ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและเปี่ยมด้วยประสบการณ์ รวมถึงความซื่อสัตย์และความมุ่งมั่น บริษัทฯ จึงเป็นที่ไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับของบริษัทต่างๆและองค์กรชั้นนำของประเทศ อย่างต่อเนื่องมานาน 26  ปี

     ทางบริษัทฯ มีความยินดีที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานและพัฒนาโครงการต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นโครงการเล็กหรือโครงการใหญ่ ร่วมไปกับคุณเสมอ

  

 

นิวสตาร์กรุ๊ป ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องใช้ส่วนตัวและอุปกรณ์โรงเรียน

     วันที่ 13 มกราคม 2561 NewStarGroup โดยบริษัท นิวสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทในเครือ  ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค ของใช้ส่วนตัวต่างๆ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ภายในโรงเรียนบ้านวังกะทะ อำเภอปากช่อง จัวหวัดนครราชสีมา พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

 

 

นิวสตาร์กรุ๊ป ร่วมบริจาคน้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้งให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

     วันที่ 9 มกราคม 2560 NewStarGroup โดยบริษัท นิวสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทในเครือ  ร่วมบริจาคน้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง  ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเราขอร่วมยืนหยัดและอยู่เคียงข้างให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ฝ่าฟันวิกฤตินี้ไปได้

 

 

กิจกรรมดีๆส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2560

 

   วันที่ 17 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา  NewStarGroup โดยบริษัท นิวสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทในเครือ  ได้จัดกิจกรรมร่วมทำบุญถวายสังฆทาน ณ วัดเตย ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กบ้านสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

 

 

Gallery โครงการในประเทศ

ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและเปี่ยมด้วยประสบการณ์ รวมถึงความซื่อสัตย์และความมุ่งมั่น บริษัทฯ จึงเป็นที่ไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับของบริษัทต่างๆ และองค์กรชั้นนำของประเทศ อาทิ ปตท , Esso , บางจาก , Chevron , ธนาคารกรุงเทพ และอีกหลายหลายโครงการ

รายละเอียดเพิ่มเติม...

Gallery โครงการต่างประเทศ

ด้วยความซื่อสัตย์และความมุ่งมั่น พร้อมกับประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี บริษัทฯ จึงเป็นที่ไว้วางใจ จากองค์กรชั้นนำต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในโครงการต่างๆ ที่ประเทศลาว รวมถึงประเทศกัมพูชา เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การขยายฐานไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน และการก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

รายละเอียดเพิ่มเติม...

Gallery NSI

3-5 มีนาคม 2560 .. NSI Group จัดทริปท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี และร่วมบริจาคสิ่งของให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

  

รายละเอียดเพิ่มเติม...

Go to top