บริษัท นิวสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2536 โดยดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างประเภทต่างๆ งานปรับปรุงอาคาร งานซ่อมบำรุง งานโยธา งานสถาปัตย์ งานระบบดังเพลิง งานเครื่องกล งานอินสทรูเม้นท์ งานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาล สำหรับอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม คลังน้ำมัน สถานีบริการน้ำมัน และอื่นๆ  ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

      ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและเปี่ยมด้วยประสบการณ์ รวมถึงความซื่อสัตย์และความมุ่งมั่น บริษัทฯ จึงเป็นที่ไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับของบริษัทต่างๆและองค์กรชั้นนำของประเทศ อย่างต่อเนื่องมานาน 26 ปี

 

 

 

 

 

Man Power Function Chart

   

 

 

Our Certificates 

 • Document-page-001
 • Document-page-002
 • Document-page-003
 • Document-page-004
 • Document-page-005
 • Document-page-006
 • Document-page-007
 • Document-page-008
 • Document-page-009
 • Document-page-010
 • Document-page-011
 • Document-page-012
 • Document-page-013
 • Document-page-014
 • Document-page-015
 • Document-page-016
 • Document-page-017
 • Document-page-018
 • Document-page-019
 • Document-page-020
 • Document-page-021
 • Document-page-022
 • Document-page-023
 • Document-page-024
 • Document-page-025
 • Document-page-026
 • Document-page-027
 • Document-page-028
 • Document-page-029
 • Document-page-030
 • Document-page-031
 • Document-page-032

 

 • Document-page-001
 • Document-page-002
 • Document-page-003
 • Document-page-004
 • Document-page-005

 

 • Document-page-001
 • Document-page-002
 • Document-page-003
 • Document-page-004
 • Document-page-005

 

 • cer_value_added_tax20
 • chevron_certificate
 • irpc_certificate
 • labour_certificate

 

Our Tracking Record  

 • Document-page-001
 • Document-page-002
 • Document-page-003
 • Document-page-004
 • Document-page-005
 • Document-page-006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top