บริษัท นิวสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2536 โดยดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างประเภทต่างๆ งานปรับปรุงอาคาร งานซ่อมบำรุง งานโยธา งานสถาปัตย์ งานระบบดังเพลิง งานเครื่องกล งานอินสทรูเม้นท์ งานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาล สำหรับอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม คลังน้ำมัน สถานีบริการน้ำมัน และอื่นๆ  ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

      ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและเปี่ยมด้วยประสบการณ์ รวมถึงความซื่อสัตย์และความมุ่งมั่น บริษัทฯ จึงเป็นที่ไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับของบริษัทต่างๆและองค์กรชั้นนำของประเทศ อย่างต่อเนื่องมานาน 26 ปี

 

 

 

 

 

Man Power Function Chart

   

 

 

Our Certificates 

 

 

 

 

Our Tracking Record