Gallery โครงการในประเทศ

ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและเปี่ยมด้วยประสบการณ์ รวมถึงความซื่อสัตย์และความมุ่งมั่น บริษัทฯ จึงเป็นที่ไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับของบริษัทต่างๆ และองค์กรชั้นนำของประเทศ อาทิ ปตท , Esso , บางจาก , Chevron , ธนาคารกรุงเทพ และอีกหลายหลายโครงการ

Read more

Gallery โครงการต่างประเทศ

ด้วยความซื่อสัตย์และความมุ่งมั่น พร้อมกับประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี บริษัทฯ จึงเป็นที่ไว้วางใจ จากองค์กรชั้นนำต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในโครงการต่างๆ ที่ประเทศลาว รวมถึงประเทศกัมพูชา เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การขยายฐานไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน และการก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Read more

กิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมทั่วไปของบริษัทฯ และการมีส่วนร่วมต่อสังคม

 

Read more

โครงการปี 2562

สถานีบริการน้ำมันเชฟรอน (เพชรพระเทพ)

read more

 

งานด้านความปลอดภัย

แนวทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ควรรู้

read more
 
 
 

Native Compatibility

Joomla! 3.x fully support

 

Who's Online

We have 13 guests and no members online

.

.

.

JSN Mico template designed by JoomlaShine.com