รับสมัครงาน

 วิศวกรโยธาอาวุโส

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 35-45 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขาโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) ระดับสามัญ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบและทำงานภายใต้แรงกดดันได้
   

............................................................

วิศวกรโยธา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ และทำงานภายใต้แรงกดดันได้

 

............................................................

วิศวกรโยธาประเมินราคา

คุณสมบัติ

 • เพศชายหรือหญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้
 • มีความรับผิดชอบและทำงานภายใต้แรงกดดันได้

 

 ............................................................

วิศวกรไฟฟ้าประเมินราคา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในด้านการประเมินราคาไฟฟ้า  2-3 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

 

 ............................................................

สถาปนิกโครงการ 2 อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 30-40 ปี
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์งานด้านก่อสร้าง
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

 

 ............................................................

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ,เทคนิค หลายอัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือ ปวส.
 • มีประสบการณ์ด้าน จป.วิชาชีพอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดและต่างประเทศได้
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

 

 

สนใจติดต่อ ... (คุณจิ๊บ)

บริษัท นิวสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

729/147 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์. 02-683-6830-8 ต่อ 113 , โทรสาร. 02-683-6849-50

 

กลับสู่ด้านบน

 

Go to top