รับสมัครงาน (หลายตำแหน่งดังนี้)


คุณสมบัติ

    เพศชาย อายุ 35-45 ปีขึ้นไป
    จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขาโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
    สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
    มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
    มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) ระดับสามัญ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    มีความรับผิดชอบและทำงานภายใต้แรงกดดันได้


คุณสมบัติ

    เพศชาย
    จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
    สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
    มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
    มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    มีความรับผิดชอบ และทำงานภายใต้แรงกดดันได้


คุณสมบัติ

    เพศชายหรือหญิง
    วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
    ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
    มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
    สามารถออกต่างจังหวัดได้
    มีความรับผิดชอบและทำงานภายใต้แรงกดดันได้


คุณสมบัติ

    เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
    จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
    มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
    มีประสบการณ์ในการทำงานในด้านการประเมินราคาไฟฟ้า  2-3 ปี
    สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
    สามารถทำงานต่างจังหวัดได้


คุณสมบัติ

    เพศชาย อายุ 30-40 ปี
    การศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
    มีใบประกอบวิชาชีพ
    มีประสบการณ์งานด้านก่อสร้าง
    สามารถออกต่างจังหวัดได้
    สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี


คุณสมบัติ

    เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
    การศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือ ปวส.
    มีประสบการณ์ด้าน จป.วิชาชีพอย่างน้อย 2 ปี
    สามารถทำงานต่างจังหวัดและต่างประเทศได้
    สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

บริษัท นิวสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

729/147 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์. 02-683-6830-8 ต่อ 112 , โทรสาร. 02-683-6849-50

Native Compatibility

Joomla! 3.x fully support

 

.

.

.

JSN Mico template designed by JoomlaShine.com